Friday, October 2, 2009

సెక్యూలర్ భారత్ - కార్టూన్లు


మన భారత దేశంలో సెక్యూలర్ అనే పదానికి ఎవరికీ తోచిన అర్ధం వారు చెబుతుంటారు... దాని మీద గీసిన కార్టూన్లు ఇవి.....

No comments:

Post a Comment