Monday, August 29, 2011

తెలుగు సినిమా మరో సారి చిన్నబోయింది...

తమిళ సినిమా 'మదరాసి పట్టణం' ను తెలుగులో '1947 ఏ లవ్ స్టొరీ' గా అనువదించారు. తమిళ వారు చక్కగా తమ ఊరు పేరు పెట్టుకుంటే, మనవాళ్ళకు తెలుగు పేరు పెట్టాలని కూడా అనిపించలేదు. '1947 ఓ ప్రేమకధ' అని పెట్టినా బాగుండేది కదా! తమిళ ప్రభుత్వం సినిమాలకు తమిళ పేరు కాకుండా ఇంగ్లీష్ పేర్లు పెడితే రాయతీలు ఇవ్వక పోగా, అధిక టాక్స్ వసూలు చేస్తుంది. అందుకే అక్కడ వాళ్ళు బుద్దిగా తమిళ్ పేర్లు పెడుతున్నారు. తమిళ వాళ్ళు రజనీకాంత్ సినిమాకు  'యంతిరన్' అని పెడితే, మనవాళ్ళు 'రోబో' అని అనువదించారు. ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం సినిమా పేర్ల విషయంలో కాస్త గట్టిగా వుంటే గాని మన సినిమావాళ్ళు దారికి రారు. 

No comments:

Post a Comment